Odlew jako rzecz odlewana w szablonie

Każdy przedmiot odlewany w formie jest zwany odlewem. Jednakże przeważnie zwie się tak tylko te przedmioty, które nie potrzebują zupełnie, bądź prawie wcale dalszej obróbki mechanicznej. Wzorce z których realizuje się szablony odlewnicze są nieco obszerniejsze od produktów finalnych.

Read more