• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

wyceny

Istota wyceny środków trwałych i udziałów spółki z o.o.

Ilość dzierżonych środków trwałych przez jednostkę stanowi o jej byciu, funkcjonowaniu oraz rozwoju. Jest to też istotny element, który pokazuje kondycję majątkową przedsiębiorstwa. Duża liczba firm ma w swoich szeregach specjalistów, którzy zajmują się strefą rozporządzania mieniem przedsiębiorstwa.