• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

UE

Profity wypływające z przynależności w UE

Akces do Unii Europejskiej jest dla naszej gospodarki czymś bezprecedensowym. Na bardzo wielu płaszczyznach. Psychologicznie oraz politycznie było to swego rodzaju naprawienie szkody.Lecz ważniejsze dla nas w dłuższym czasie były następstwa ekonomiczne. Wymuszenie koniecznych zmian gospodarczych i co nie marginalne zastrzyk kapitału w postaci programów pomocowych.