• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Ryzyko

Jak wygląda kwestia ryzyka w firmie? Jakiego typu regulacje są istotne?

Ocena ryzyka zawodowego musi stanowić podstawę profilaktyczną dbania o zdrowie pracowników w firmie. Od rzetelności tego typu oceny jest zależna skuteczność przyjętej w zakładzie pracy polityki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Przez to można mówić o skutecznym zarządzaniu bhp.