• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

polska

Swoboda prowadzenia przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych reguł funkcjonowania Polski

Niewątpliwie można stwierdzić, iż Polska jest państwem kapitalistycznym. W kwestii działalności gospodarczej państwo nie narzuca zatem uczestnikom obrotu gospodarczego dla przykładu tego, z kim powinni rozpoczynać transakcje handlowe. Oprócz tego istnieje możliwość dowolnego wybrania rodzaju prowadzonej działalności, ograniczona jedynie w nielicznych sytuacjach, jak na przykład ochrona osób i mienia czy tak zwane zezwolenia, jakie uzyskuje się chociażby na sprzedaż alkoholu.