• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

podatek

Powinność składania druku PIT przekazuje się do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia przyszłego roku powinno się już składać roczne podsumowanie podatkowe. Spora część podatników, ma jednak niepewności, jaki PIT należy złożyć. PIT-37 muszą złożyć podatnicy wynagradzani na podstawie umowy zlecenia a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, zapomóg i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Złóż deklarację podatkową przez Internet – to niezwykle łatwe!

Każdy z nas ma swój obowiązek podatkowy. Nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, aby naszą nieodzownością było odprowadzanie należności wobec Skarbu Państwa. W przypadku osób zatrudnionych należność na rzecz państwa przekazywana będzie przez zatrudniającego. Jednakże zobowiązaniem każdego z nas będzie złożenie deklaracji fiskalnej we właściwym terminie. Ale wypełnianie formularza PIT bynajmniej nie musi okazać się czynnością problematyczną.