• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

małżonkowie

W jaki sposób formalnie można czynić starania o orzeczenie rozwodu przez sąd?

Rozwód jest określany przez „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”. Każdy z małżonków ma prawo żądać stwierdzenia o rozwiązaniu związku cywilnego przez rozwód, w momencie kiedy ma miejsce zupełny i trwały rozkład pożycia. Trzeba wszakże wykonać parę warunków. Pierwszym jest to, aby wystosować dobry pozew. Następnym jest uregulowanie opłaty sądowej, która wynosi 600 zł.
Owy pozew jest zwrócony do sądu okręgowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawców.

Na czym polega rozprawa rozwodowa? Jakiego typu przeprowadza się etapy? Co jest najważniejsze?

Sprawa rozwodowa często jest dość dużym problemem. To przede wszystkim nieprzyjemna sytuacja dla osób biorących rozwód, ale chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd podczas tego typu postępowania powinien ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia i sprawdzić jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co należy jeszcze na ten temat wiedzieć?