• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

małżonkowie

Na czym polega rozprawa rozwodowa? Jakiego typu przeprowadza się etapy? Co jest najważniejsze?

Sprawa rozwodowa często jest dość dużym problemem. To przede wszystkim nieprzyjemna sytuacja dla osób biorących rozwód, ale chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd podczas tego typu postępowania powinien ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia i sprawdzić jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co należy jeszcze na ten temat wiedzieć?

W jaki sposób formalnie można czynić starania o orzeczenie rozwodu przez sąd?

Rozwód jest regulowany przez „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”. Każdy z małżonków ma prawo żądać orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, w przypadku kiedy następuje zupełny i trwały rozkład relacji między małżonkami. Trzeba jednak spełnić parę warunków. Pierwszym jest to, żeby wystosować odpowiedni pozew. Następnym jest uregulowanie opłaty sądowej, która wynosi sześćset złotych.
Taki pozew jest zwrócony do sądu okręgowego odpowiedniego ze względu na obszar zamieszkania małżonków.