• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

kary

W jaki sposób różnego rodzaju firmy mogą realizować rozsądną i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę odpadami.

Przy niewielkich firmach które się zajmują usługami czy produkcją bardzo ważne są kwestie związane z prawidłowym zarządzaniem odpadami przemysłowymi. W ostatnim czasie coraz większy nacisk kładziony jest na te właśnie rzeczy, nie tylko poprzez uchwalanie coraz to bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych, lecz również z powodu zwiększającej się świadomości środowiska biznesowego. A jeżeli nawet ktoś nie jest przekonany co do tego, że faktycznie przez prawidłowe zarządzanie odpadami pomaga naszej planecie, to z pewnością do właściwych zachować przekonają go możliwe konsekwencje.