• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

kalkulatory

Usługi wiążące się z technologią informacyjną oferowane dla polskich przedsiębiorstw

Już kilkadziesiąt lat temu na znaczną skalę zaczęto wykorzystywać urządzenia komputerowe do pracy. Z początku pełniły one jedynie rolę maszyn liczących, zastąpionych w późniejszych latach przez popularne kalkulatory. Z biegiem lat zakres zastosowań komputerów w znaczny sposób się poszerzył, tak że aktualnie jest grupa zawodów, których przedstawiciele wykonują swoje obowiązki wyłącznie z wykorzystaniem komputerów. Komputery są ponadto konieczne do zwykłej pracy biurowej czy wiążącej się z księgowością. Również ich umiejętności wiążące się z przeprowadzaniem obliczeń uległy znacznemu rozszerzeniu.