• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Kierownik budowy – jakiego rodzaju są jego obowiązki?

Kierownik budowy jest to jednostka, która przejmuje wielką część zadań związanych z budową domu – dba o prawidłowy przebieg wszelkich prac budowlanych oraz prowadzi niezbędną dokumentację.
Podchodząc do budowania prywatnego domu, ponosimy za większość działań odpowiedzialność prawną jak też finansową.

To my ostatecznie powinniśmy załatwić wszelakie sprawy urzędowe a także zdobyć pieniądze na całą inwestycję: umawiamy się z realizatorami, sygnujemy umowy z dostarczycielami mediów, na bieżąco analizujemy koszty, monitorujemy postęp robót, dbamy o napływ materiałów, kontaktujemy się z bankiem , a finalnie dopełniamy odbioru i rozliczamy całą inwestycję. W części z tychże obowiązków mogą nam jednakże pomóc zatrudnieni eksperci, m.in. kierownik budowy z Wrocławia. Mogą bądź nawet muszą.
kierownik budowy

Autor: PhotoPhoto33
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy wesprzeć powinien, bo zgodnie z prawem każda budowa wymaga jego obecności. To człowiek, który za ustalonym uposażeniem od inwestora staje się odpowiedzialny za tok robót budowlanych, także za potencjalne nieprawidłowości. Musi mieć upoważnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadził dziennik (opieczętowany wcześniej w urzędzie, jaki wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku budowy prócz kierownika budowy mogą wpisywać się również posiadacz zatem inwestor, architekt, inspektor nadzoru, geometra). Kierownik budowy (strona firmy OLSZEWSCY) powinien także troszczyć się o wykonywanie prac zgodnie z regulacjami, sztuką budowlaną a także bezpieczeństwem. Tyle w teorii. Obecność kierownika budowy w żadnym wypadku bowiem nie daje gwarancji, że nasza inwestycja znalazła się pod włością pieczą. Zdarzają się osobnicy, którzy na przykład pilnują jednocześnie kilku inwestycji i ich obecność na naszej może być raczej iluzoryczna, a więc przede wszystkim niesystematyczna.

Rzecz jasna, kierownika budowy możemy zmienić w trakcie inwestycji, jednak to rodzi niepotrzebne problemy. Ażeby zatem się ustrzec podobnych sytuacji, należałoby przeprowadzić zawczasu należycie poszukiwania.