konieczność aplikowania zaawansowanych układów wizyjnych

W systemach kontroli jakości następuje nierzadko konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Wysokie kryteria przymuszają producentów do aplikowania zaawansowanych układów wizyjnych gwarantujących przeprowadzenie w bardzo krótkim czasie wszelkich pomiarów, także wymianę informacji z systemami automatyki.


dowiedz się o inspekcji druku
Autor: Jeremy Levine
Źródło: http://www.flickr.com


Wizyjna kontrola jakości (http://eyecpolska.pl/produkty/inspekcja-offline/) jest stosowana w wielu obszarach przemysłu do kontroli jakości produkowanych elementów. W szczególności pomocna jest w wytwórczości wielkoseryjnej, taśmowej. Zautomatyzowana kontrola jakości umożliwia wytwarzanie produktów wysokiej kategorii będących kluczem do sukcesu współczesnej firmy. Dzięki szybkości działania i rzetelności zezwalają na optymalne zastosowanie możności przerobowych współczesnych przyrządów produkcyjnych przyczyniając się do podwyższenia korzyści.


atrakcje


Proste systemy wizyjne (sprawdz systemy wizyjne - EyeC Polska) umożliwiają kontrolę obecności i pozycji elementów, poprawność ich montażu, oraz rozpoznawanie i zliczanie obiektów. Kontrolowany może być ich wielkość, kształt, albo zabarwienie. Kontrola może się odbywać również za pomocą odczytywania oznakowań, naDruków, lub odczytu kodów kreskowych. Z kolei bardziej skomplikowane funkcje powiązane z inspekcją wizyjną wymagają już użycia wydajnych struktur, stosujących aparaty inteligentne z dobranymi kontrolerami i Urządzeniami do analizy obrazu, jakie sprawdzą się w warunkach taśmowych.


Znakowanie, identyfikacja i monitoring części na wszelkich etapach produkcji pozwala na monitorowanie procesu przemysłowego. Struktury wizyjne bardzo dobrze zastępują człowieka w inspekcji prawidłowości produkcji.