Wykonanie audytu na etapie wytwarzania i przekazywania do eksploatacji układów teleinformatycznych

Współczesne organizacje, ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia własnej aktywności biznesowej zmuszone są do wprowadzania w bardzo krótkim czasie ulepszeń, modyfikacji istniejących wyrobów czy też świadczonych usług. Jest to wszechstronna metodyka zarządzania projektami, którą można swobodnie dopasować do projektów z rozmaitych dziedzin i o rozmaitej skali. Metodyka jest standardem użytkowanym w Wielkiej Brytanii i praktykowanym na całym świecie. W Kraju PRINCE2 częstokroć jest niezbędny przy projektach rządowych, bądź związanych z dofinansowaniami unijnymi.


robienie audytu bezpieczeństwa
Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Wyznaczone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami to PRINCE2. Egzamin jest niezbędny, ażeby móc się nim posługiwać. PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i ogniskuje się na tym, co projekt ma przekazać, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo. Istotnym przedsięwzięciem na rzecz ochrony interesów organizacji jest ocena funkcjonowania zarówno spożytkowanych wybiegów technicznych, jak i obranych rozstrzygnięć organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo komunikacji danych, systemów i narzędzi teleinformatycznych. Audyt (ile trwa audyt bezpieczeństwa informatycznego) włącza sprawdzenie aktualnego stanu przetwarzania danych osobowych w organizacji zarówno pod kątem spraw technicznych, jak i organizacyjnych. Audyt bezpieczeństwa informatycznego weryfikuje dokonanie żądań przedstawionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, również wymogów technicznych i organizacyjnych, którym muszą odpowiadać narzędzia i struktury informatyczne które służą do przetwarzania danych osobowych.


bezpieczeństwo w internecie
Autor: Maria Elena
Źródło: http://www.flickr.com
Zamysłem audytu jest ujawnienie rzeczywistych, oraz możliwych luk i omyłek w oprogramowaniu, konfiguracji narzędzi informatycznych, portalach i aplikacjach webowych, jakie mogą być spożytkowane do nadwerężenia bezpieczeństwa sporządzanych informacji, a także bezpieczeństwa jednostki, czy też jej interesantów - kliknij tutaj. Wykonanie audytu na etapie sporządzania i przesyłania do eksploatacji układów teleinformatycznych umożliwia dostarczać adresatom rozstrzygnięcia zapewniające osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa w fazie eksploatacji.