• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

W jaki sposób wybrać dobrego doradcę finansowego? Sprawdź – doradca w rozwiązywaniu finansowych

Doradca finansowy to jednostka, która pomaga interesantom wypełnić zamierzenia finansowe. Zawód ten pojawił się w Kraju niedawno. Rosnące zapotrzebowanie na owego gatunku usługi przyczyniło się do rozwoju doradztwa finansowego. Teraz na rynku istnieje szereg jednostek kompleksowo obsługujących klientów.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

Niezależny doradca finansowy to osoba z wykształceniem wyższym w obszarze finansów, gospodarki bądź bankowości. Bardzo istotne jest też, ażeby doradca finansowy miał stosowne predyspozycje i cechy charakteru uznawane za potrzebne w tym fachu. Dokładne analizowanie sytuacji materialnej klienta potrzebuje od doradcy obszernej wiedzy, zaangażowania i wytrwałości.

Doradca finansowy np. doradca finansowy Piotr Bralczyk przede wszystkim doradza, zarówno w obszarze kosztów, oszczędności, jak i projektów inwestycyjnych klienta. Przygotowuje długofalowy plan finansowy, dzięki któremu możliwa jest maksymalizacja uzyskiwanych zysków i nagromadzanych oszczędności przy równoległej minimalizacji strat i kosztów.

Na rynku finansowym pojawia się coraz to więcej rozmaitych produktów i usług. Aby nie zagubić się w gąszczu ofert bankowych, najpoprawniej skorzystać z usług doradcy. Prezentuje on interesantowi oferty wielu banków, także radzi, jaka okaże się najkorzystniejsza w danej sytuacji. Wyselekcjonowany produkt, bądź program finansowy zostanie dobrany do poszczególnych potrzeb. Stwarza to ogromne możliwości do osiągnięcia zamierzonych zamierzeń finansowych, wypracowania profitów, zgromadzenia potrzebnych oszczędności.

Niezależny doradca finansowy – zajmuje się opracowywaniem pakietów wyjść finansowych odpowiadających pojedynczym potrzebom klienta, rozpoznawanie potrzeb klienta i całkowite doradztwo dotyczące wyboru stosownego podejścia, przekazywanie klientowi wiedzy w obszarze usług finansowych, a także podwyższa świadomość klienta jako użytkownika korzystającego z ofert funduszy inwestycyjnych, banków, towarzystw aktuarialnych, oraz innych instytucji finansowych. Poza tym, osoba ta jest odpowiedzialna za formowanie i utrzymywanie długotrwałych, wartościowych stosunków z klientami.

Czy w odniesieniu do opisywanego w tym artykule tematu znajdujesz wyczerpujące odpowiedzi? Jeżeli nie, to inne porady zobacz w serwisie, który jest tutaj.

Dodatkowo monitoruje realizację projektu poprzez cykliczne spotkania z klientem.