• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Przeprowadzenie audytu na etapie sporządzania i przesyłania do użytkowania struktur teleinformatycznych

Dzisiejsze organizacje, ze względu na żywiołowo przekształcające się uwarunkowania prowadzenia własnej aktywności biznesowej przymuszone są do wprowadzania w bardzo krótkim okresie ulepszeń, modyfikacji istniejących produktów czy też świadczonych usług. Jest to wielofunkcyjna metodyka zarządzania projektami, jaką można łatwo dobrać do projektów z rozmaitych sfer i o przeróżnej wielkości. Metodyka jest standardem stosowanym w Wielkiej Brytanii i praktykowanym na całym świecie. W Polsce PRINCE2 częstokroć jest konieczny przy projektach rządowych, czy też połączonych z dopłatami unijnymi.

robienie audytu bezpieczeństwa

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Wyznaczone i sprawdzone najbardziej odpowiednie praktyki zarządzania projektami to PRINCE2. Egzamin jest konieczny, by móc się nim posługiwać. PRINCE2 zachęca do formalnego uznania odpowiedzialności w projekcie i ogniskuje się na tym, co projekt ma przynieść, dlaczego, kiedy, gdzie i dla kogo. Zasadniczym postępowaniem na rzecz zabezpieczenia interesów organizacji jest kontrola funkcjonowania zarówno wykorzystanych rozstrzygnięć technicznych, jak i przyjętych podejść organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo komunikacji danych, struktur i urządzeń teleinformatycznych. Audyt (na czym polega audyt bezpieczeństwa (koniecznie – przejdź dalej) informatycznego) włącza sprawdzenie bieżącego stanu przetwarzania danych osobowych w organizacji zarówno pod kątem zagadnień technicznych, jak i organizacyjnych. Audyt (powołaj się na nas) bezpieczeństwa informatycznego weryfikuje spełnienie wymagań zaprezentowanych w zarządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz wymogów technicznych i organizacyjnych, którym winny odpowiadać przyrządy i struktury informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

bezpieczeństwo w internecie

Autor: Maria Elena
Źródło: http://www.flickr.com
Zamysłem audytu jest odkrycie rzeczywistych, oraz możliwych luk i omyłek w oprogramowaniu, konfiguracji urządzeń informatycznych, portalach i aplikacjach webowych, które mogą być wyeksploatowane do naruszenia bezpieczeństwa sporządzanych informacji, a również bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, lub jej klientów – kliknij tutaj. Przeprowadzenie audytu na etapie produkowania i przekazywania do użytkowania systemów teleinformatycznych umożliwia dawać klientom rozwiązania zapewniające zrealizowanie żądanego pułapu bezpieczeństwa w fazie użytkowania.