• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Czym jest ściąganie długów i jakie prawa przysługują dłużnikowi

Kredyty, „chwilówki” – coraz to więcej Polaków zadłuża się w rozmaitych instytucjach. Wszystko jest dobrze, dopóki spłacamy raty na czas, gorzej, gdy zaczyna brakować pieniążków na punktualne oddawanie należności. Jakie prawa przypadają dłużnikowi, gdy zgłosi się do niego firma windykacyjna. Co czynić? Jak podejmować rozsądne decyzje? Czym jest windykacja oraz jakie są jej rodzaje? Na początek chcę objaśnić, iż windykacja to nie jest to samo, co egzekucja komornika.

należności

Autor: Daniel Deppe
Źródło: http://www.flickr.com

Chociaż główny ich zamiar wydaje się być ten sam – czyli odebranie należnych pieniędzy, to jednak bazują one na całkiem innych prawach. Windykacja wierzytelności to rodzaj mediacji między dłużnikiem a osobą albo instytucją, jaka udzieliła pożyczki (kliknij: więcej o windykacji wierzytelności na Zawżdy opiera się na dialogu. Windykator, reprezentujący konkretną osobę albo firmę, nie zajmuje dóbr materialnych dłużnika ( jak robi to egzekutor), tylko czyni wszystko, by dobrowolnie parafował on ugodę. Dzięki temu w większości wypadków udaje się wypracować kompromis, uwzględniający potrzeby a także możliwości obydwu stron. W rzeczywistości wygląda to tak, że osoba potrzebująca odebrać swe pieniądze, zwraca się do firmy windykacyjnej, jaka na jej wniosek kontaktuje się z dłużnikiem. W mnogości przypadków wierzyciel odzyskuje należne mu pieniądze pomniejszone rzecz jasna o prowizję. Jest to praktyczne, albowiem nie musi się zajmować całym przebiegiem osobiście. Najczęściej stosowane są dwa warianty windykacji: pojednawcza – polega na przesyłaniu upomnień a także systematycznym przypominaniu dłużnikowi, iż powinien zwrócić należne pieniądze, sądowa – kiedy polubowna windykacja nie zadziała, firma windykacyjna SAF SA kieruje sprawę do sądu. Wówczas ten może nakazać zwrot dóbr, zaś do akcji wkroczy już egzekutor.

Jeżeli wykorzystana w niniejszym tekście narracja do Ciebie przemówiła, to zobacz tu prawa autorskie w internecie inne tego typu posty – one odnoszą się do analogicznej tematyki.

windykacja

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Dla dłużnika za każdym razem najlepszym podejściem jest windykacja polubowna, dlatego że istnieje szansa, aby się dogadać i nie popaść w dalsze kłopoty. Dobrze jest mieć na względzie, iż zarówno wierzycielowi, jak również reprezentującej go jednostce windykacyjnej, finalnie zależy na odzyskaniu funduszy – będą zatem robić wszystko, aby dłużnik był w stanie oddać dług, chociażby w ratach. Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Osoba zadłużona nie ma obowiązku wpuszczać windykatora do domu.