• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Czym jest tłumaczenie i jakie tegoż typy istnieją?

Dziś zamierzam poświęcić kilka sekund na kwestię tłumaczeń – ich rodzajów oraz postaci. Temat raczej znany wielu osobom ale czy dobrze? Tłumaczenie czy też innymi słowy przekład to zwrot w języku końcowym treści tekstu przygotowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można interpretować zarówno jako proces przekładu, jak i efekt końcowy tego procesu, a więc przetłumaczony na inny język tekst. W innym sensie tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu pierwotnego.

tłumacze

Autor: rep.louiseslaughter
Źródło: http://www.flickr.com
W języku polskim słowo „przekład” ma względnie specjalistyczny charakter znaczeniowy i używa się go typowo wspominając o sztuce przekładu bądź artystycznym przekładzie tekstów literackich. Natomiast wyraz „tłumaczenie” jest bardziej ogólne i może obejmować zarówno tłumaczenia ustnego, jak i pisemnego wszelkiego rodzaju tekstów, zarówno literackich, specjalistycznych, czy też użytkowych. Tłumaczenia naukowe to przekład naukowych dokumentów dotyczących badań, skrótów, obrad konferencyjnych oraz innych publikacji z jednego języka na drugi (Spec). Profesjonalne słownictwo techniczne używane przez uczonych, w przeróżnych specjalizacjach wymaga tego, aby tłumacz tekstów naukowych posiadał zarówno techniczne, oraz lingwistyczne kompetencje.

Odróżniamy tłumaczenia pisemne a także ustne. Tłumaczenia pisemne to objaśnienie treści tekstu sporządzonego w języku źródłowym i sporządzenie odpowiednika o tym samym znaczeni w języku finalnym. Tłumaczenie pisemne odnosi się do formalnego przekazywania treści konkretnego tekstu. W tym przypadku jest bardzo wysoki standard ścisłości tłumaczeń. Z kolei tłumaczenie ustne zdarza się „tu i teraz” z będącymi osobami i związane jest z rozmowami.

Istnieje jeszcze coś takiego jak tłumaczenie a vista czyli forma pośrednia między tłumaczeniem pisemnym a ustnym. Translator czyta tekst w pierwotnym języku i na bieżąco tworzy jego tłumaczenie ustne – czyli tłumaczenie a vista. Często ten typ tłumaczenia realizowany jest przez tłumaczy przysięgłych w kancelarii notarialnej lub na sali sądowej. Jest on użytkowany, gdy należy powiadomić zainteresowaną osobę o treści prezentowanego w obcym jej języku dokumentu. Jak widać powyżej niby temat nieskomplikowany a jednak wielu z nas o pewnych rzeczach nie posiada żadnej wiedzy. Liczę na to, że choć ociupinkę pomogłam w zrozumieniu sprawy.