• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Na czym polega rozprawa rozwodowa? Jakiego typu przeprowadza się etapy? Co jest najważniejsze?

Sprawa rozwodowa często jest nie lada problemem. To przede wszystkim bardzo niekorzystna sytuacja dla osób biorących rozwód, jednak chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd w trakcie takiego postępowania powinien ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia oraz sprawdzić jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co warto jeszcze o tym wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza rozprawa często wyznaczana jest po minięciu paru miesięcy od wpłynięcia pozwu – zobacz. Jeśli któraś ze stron będzie na rozprawie wciąż podtrzymywać powództwo, sąd musi zorganizować wstępne przesłuchania stron. Sąd musi w takim wypadku zbadać, czy więzi fizyczne jak i psychiczne, które łączą małżonków faktycznie ustały. Nawet sporadyczne kontakty cielesne małżonków podczas postępowania rozwodowego są w stanie doprowadzić do odmowy orzeczenia rozwodu, rzecz jasna za wyjątkiem, gdy te kontakty były wmuszane. Jeżeli chodzi o rozwody, to sąd bada również czy między małżonkami ustała więź natury gospodarczej.

Oznacza to, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Ale samo trwanie tego typu więzi nie będzie aż tak dużą przeszkodą do uzyskania rozwodu. Po początkowym przesłuchaniu stron sąd zarządzi postępowanie dowodowe, jakie ma spowodować stwierdzenie zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia, a także mogące mieć miejsce orzeczenie winy małżonka. Kiedy w grę wchodzi dobro wspólnych małoletnich dzieci lub małżonkowie nie mają zgody, co do kwestii winy sąd ropoczyna przesłuchanie świadków. Mogą nimi być osoby niespokrewnione, przykładowo sąsiedzi, znajomi, lecz też ktoś z rodziny. Jak sąd zadecyduje, iż małżeństwo jeszcze rokuje na przyszłość może zalecić mediację. Takie skierowanie często ma na celu zjednanie małżonków, natomiast często odnosi się także do rozstrzygnięcia pewnych sporów, jak alimenty lub też kontakt z dziećmi.

Sprawdź również: http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/okancelarii/prawo-rodzinne-i-opiekuncze.html

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie ma obowiązku natomiast wyrażać zgodny na takie mediacje. W celu określenia sytuacji życiowej nieletnich sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Może także skierować rodziców i dzieci na wniosek jednej ze stron albo z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, by określić więzi jakie łączą dzieci z każdym z rodziców. Każdy z opiekunów ma możliwość wynająć specjalistę, świetny będzie adwokat, dzięki czemu sprawa rozwodowa będzie przeprowadzona bardziej profesjonalnie.