• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Badania gruntu jako najważniejsza czynność w scharakteryzowaniu typu podłoża

Dołączanie specyfikacji geotechnicznej do wniosku o przyzwolenie na budowę nie jest obowiązujące. Jednakże w interesie właściciela działki leży to, żeby dom był ustawiony na stabilnym podkładzie. Piwnic nie warto budować, jak woda gruntowa znajduje się bardzo wysoko, bo byłoby to kłopotliwe technicznie i kosztowne. Jeśli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podłoże na nawierzchni parceli nagminnie stoi woda, powinno się pomyśleć o skutecznym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to określanie właściwości geotechnicznych gruntu – więcej na stronie www. Geotechnika używa dużo sposobów, dzięki którym sprawdza grunt. Badania gruntu są najważniejszą czynnością w scharakteryzowaniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. By sprawdzić predyspozycje gruntowe, wypada zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanej jednostki geotechnicznej, która na bazie kilku odwiertów ustali pokłady i typy gruntu, również pułap wód gruntowych.

Badania gruntów są w najwyższym stopniu miarodajne, gdy jest możliwość wyznaczyć położenie i kształt przyszłego budynku, bowiem wówczas geotechnik wie, w których miejscach przeprowadzić odwierty. Jeżeli parcela jest niezwykle duża i nie wiadomo nadal, gdzie stanie budynek, powinno się wykonać więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Sprawdź także:

Mimo to, należałoby je zrobić, żeby ułatwić sobie podjęcie decyzji, bo badania (kliknij, zobacz, sprawdź) mogą pokazać, w jakim obszarze fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie okaże się ciężkie, a przez to droższe. Zwykle odwierty sytuuje się w rogach buodwierty – odwierty opolskieewentualnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich wykorzystuje się sondowanie cpt to jedne z nowoczesnych sposobów zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na precyzyjną ocenę danego obszaru prędko i sprawnie.

Podstawowym zasięgiem sondowania jest badanie środowiska gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budowli, budowli ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych. Na podstawie otrzymanych parametrów gruntowania, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania jest możliwość określić rodzaj gruntu i budowę geologiczną gruntu, wskazać poziom zagęszczenia podkładów miałkich.