• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Księgi rachunkowe jako dokładne zapisywanie

Otwieranie ksiąg rachunkowych dla podatników wiodących ewidencję ułatwioną jest złożoną operacją. Przeto należy odpowiednio wcześniej zacząć przygotowania do tego procesu. Księgi rachunkowe powinny prowadzić osoby fizyczne, spółki obywatelskie osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, również spółdzielnie społeczne. Rozporządzenie dopuszcza jednak możliwość zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom.

Rachunkowość

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Opcja korzystania z podatkowej księgi dochodów i rozchodów, jaka jest alternatywą dla pełnych ksiąg, to wielki plus dla niewielkich przedsiębiorstw. Powinno się jednak pamiętać, że korzystanie z takiego uprawnienia nie jest przymusowe. Żeby być upoważnionym do jego stosowania, nie wolno przewyższyć określonych ustawowo limitów.

Zakres obrotów, po przekroczeniu których podatnik będzie zmuszony do rozpoczęcia obszernej rachunkowości, jest przeliczany dla konkretnego roku podatkowego, zgodnie z kursem walut z poprzedniego dnia roboczego września roku zeszłego. Księgi rachunkowe wymagają precyzyjnego ewidencjonowania nie jedynie samych zdarzeń gospodarczych, lecz wszystkich przepływów pieniężnych, które zostały przeprowadzone w firmie (więcej w artykule). Dlatego też zanim biznesmen zacznie prowadzić swoje rachunki w odmianie pełnych ksiąg, powinien się do tego przedsięwzięcia przygotowywać.

Obowiązek składania zeznań VAT-7 mają przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT aktywni, którzy rozliczają podatek VAT co miesiąc, a nie kwartalnie. Deklaracje VAT-7 składane są za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca występującego po każdym następnym miesiącu. Jeżeli dzień ów przypada na sobotę, albo dzień ustawowo wolny od pracy, czas złożenia deklaracji VAT-7 upływa kolejnego dnia po dniu, bądź dniach wolnych od pracy – więcej szczegółów.

Homologacja to przyzwolenie na użytkowanie urządzenia na obszarze państwa wydającego pozwolenie, przysądzane przez uprawnioną instytucję. Korzystanie ze sprzętu, jaki jej nie posiada sprawia, że za defekty, lub straty spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik. Obowiązkowi homologacji podlegają wyłącznie narzędzia określone w odpowiednich przepisach prawa, a homologacja jest ogólnie osiągalna – sprawdź tu.