• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Doświadczone i sprawne badania wiroprądowe oraz badania twardości

Badania prądami wirowymi, zwane inaczej jako badania wiroprądowe to niezwykle biegłe i efektywne badania, jakie są oparte na indukcji magnetycznej. Metoda ta polega więc na działaniu zmiennym polem magnetycznym na daną objętość materiału, jaka jest w tej chwili badana i która znajduje się w strefie działania sondy.

Menedżer w pracy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Dzięki używaniu metody prądów wirowych możliwe jest wykrycie u obiektów badanych rozlicznych nieścisłości czy też wad, takich jak przykładowo pęknięcia, korozja, dodatkowo także zwalcowania, łuski i mnóstwo innych. Badania wiroprądowe są dzisiaj zaliczane do typu badań nieniszczących.

badania wiroprądowe

Autor: Energodiagnostyka
Źródło: http://energodiagnostyka.pl/

Badania ciekawa strona twardości są realizowane na różnorodne sposoby, obecnie możemy wypunktować kilka różnorodnych metod na skuteczne diagnozowanie twardości ciał stałych. Badania twardości dzieli się na trzy grupy, do jakich przynależą pomiary poprzez zarysowanie, pomiary strat energii poprzez odbicie się bijaka od nawierzchni, która jest chwilowo testowana czy też pomiary poprzez wciskanie twardszego głębnika, do materiału jaki jest badany. Twardość z pewnością jest bardzo ważną cechą dla różnych materiałów konstrukcyjnych, w związku z tym przeprowadzanie fachowych badań twardości częstokroć jest wręcz niezbędne i nieodzowne. Oczywiście dla wszelkiego materiału pozostały w dzisiejszych czasach stworzone pewne metody klasyfikowania pomiarów twardości czy też rozmaite skale pomiarowe.

—> badania twardości materiałów- szczegóły…. badania (sprawdź propozycję)

Na przykład dla metalów stosuje się w dzisiejszych czasach takie skale, jak przykładowo skala twardości Leeba, skala twardości Brinella bądź też skala twardości Barcola. Z kolei jeśli chodzi o minerały to używana jest dziś skala twardości Mohsa. Dla ceramiki wykorzystuje się takie skale, jak na przykład skala twardości Knoopa czy też Vickersa; dla drewna wykorzystuje się skali twardości drewna, natomiast dla materiałów sztucznych stosowana jest skala twardości Rockwella i inne. Dodatkowo skalę twardości gumy mierzy się za pośrednictwem skali twardości IRHD. Rzecz jasna to tylko kilka przykładów skal twardości, jakie są w dzisiejszych czasach w użyciu.