• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Swoboda prowadzenia przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych reguł funkcjonowania Polski

Z pewnością możemy stwierdzić, iż Polska jest państwem kapitalistycznym. W kwestii prowadzenia działalności państwo nie narzuca zatem uczestnikom obrotu gospodarczego na przykład tego, z kim powinni rozpoczynać relacje handlowe. Oprócz tego istnieje możliwość dowolnego wybrania rodzaju prowadzonej działalności, ograniczona tylko w nielicznych przypadkach, jak dla przykładu handel materiałami niebezpiecznymi czy tak zwane zezwolenia, jakie wydaje się chociażby na sprzedaż alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych wypadkach jednakże państwo reguluje pewne zachowania, co ma na celu ochronę przywilejów uczestników obrotu. Wzmiankowanemu celowi służą przykładowo patenty. Patent polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z danego rozwiązania technicznego, ma więc na celu zabezpieczenie interesów jego wynalazcy. Państwo polskie chroni także interesy prowadzących działalność na inne sposoby. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe nie są dozwolone. Implementacja regulacji prawodawczych w tym temacie ma za zadanie ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Można zadać sobie pytanie, co cechuje wspomniane praktyki.

Generalnie należy powiedzieć, że są to takie działania, jakie wprowadzają w błąd lub prowadzą do tworzenia monopoli. Przykładowo istnieją limity odnośnie cen, po których można sprzedawać produkty w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wyrażając się inaczej – supermarketach. Jeżeli przyjrzymy się dokładniej regulacjom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką zobaczymy w telewizji jest całkowicie zgodna z prawem. W reklamach na przykład nie można odwoływać się do emocji telewidz czy powoływać na fałszywe autorytety. Możemy więc zadać sobie pytanie, jak zatem dopuszczalnymi mogą być choćby liczne reklamy past do zębów, rekomendowane przez dentystów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczywistość wygląda tak, że rozwiązania prawne są w przeróżny sposób omijane, a pomysłowość autorów reklam wyprzedza obowiązujące prawo. Oprócz wspomnianych wcześniej patentów, innym rozwiązaniem, które ma na celu zabezpieczenie uprawnień podmiotów obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Dla przykładu wycena znaku towarowego umożliwia ocenę korzyści, jakie wynikają z posiadania aktywów danego przedsiębiorstwa, co działa pozytywnie na potencjalnych inwestorów.