• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

W nowy rok z zeszłorocznymi należnościami – o czym warto pamiętać, żeby nie dostać oprocentowanych zaległości

Kwestie rozliczeń dla wielu prywatnych przedsiębiorców, a szczególnie wchodzących na rynek wywołują ból już na sam wydźwięk słowa. Instytucja Skarbowa nie odpuszcza i w odpowiednim czasie zmusi do zestawienia pism z należytymi odliczeniami czy też podatkowymi kolumnami.

Przedsiębiorcy muszą płacić tak zwane zaliczki na podatek, pochodzące z własnej działalności gospodarczej.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, wyższy wskaźnik procentowy jest wiążący dla wszystkich przedsiębiorstw, które generują dochód większy niż 85 528 złotych rocznie. W rzeczywistości sytuacja nie przedstawia się dla niewielkich przedsiębiorstw perspektywicznie – fakty są takie, że biorąc do zestawienia całość opisującą podatek liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że faktyczne zyski generuje się od progu 32 %.

W przypadku zaliczek, które prowadzący działalność gospodarczą muszą odprowadzać co miesiąc istnieją wyjątki. Młodsi inwestorzy i raczkujący przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, wedle której oprowadzą swój podatek dochodowy kwartalnie. Comiesięczne zaliczki polegają zaś na odprowadzaniu ich do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli wybierzemy kwartalny sposób naliczania przedsiębiorca musi podjąć taką decyzję i zawiadomić „Skarbówkę” do 20 lutego roku podatkowego.Tak samo zachowuje się w latach następnych, chyba, że naliczanie odsetek zmieni się na miesięczne. Polecamy również https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-progresywny-podatek-dochodowy-zasady-ogolne-skala-podatkowam zmora dla wielu przedsiębiorców to zapewne odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy pracujący na umowach o pracę opłacają składki społeczne i na OFE. Wszelkie niedociągnięcia za zaległy rok podatkowy instytucja wychwytuje i oprocentowuje w nowym roku podatkowym. Stawki się zmieniają – ostatnie odnośnie składek społecznych wyniosły 8 %, przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Jeśli byliśmy na bakier z inwestycjami i nie płaciliśmy za usługi także oberwiemy oprocentowaniem po pieniądzach. Jego wysokość jest dotkliwsza – wskaźnik za tak zwane odsetki za zwłokę w spłacaniu równał się 13 % na rok. Czytaj też

Stąd też oczywista uwaga i konkluzja – pracując na stałej umowie lub pensjhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaliczki-przy-wdt-a-wystawienie-fakturydociągnięcia i niedoinwestowania w nowym roku podatkowym będą odbijać się czkawką.