• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

W jaki sposób formalnie można czynić starania o orzeczenie rozwodu przez sąd?

Rozwód jest regulowany przez uchwałę, która nazywa się „Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym”. Każdy z małżonków ma prawo żądać orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, w momencie kiedy ma miejsce zupełny i trwały rozkład pożycia. Trzeba wszakże wypełnić parę warunków. Pierwszym jest to, aby wystosować odpowiedni pozew. Następnym jest uregulowanie opłaty sądowej, która wynosi sześćset zł.
Owy pozew jest zwrócony do sądu okręgowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawców.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci to jest dozwolone zarówno żądać obowiązku alimentów, które będzie płacił jeden ze współmałżonków. Z reguły to rodzicielki wnoszą o troskę nad dziećmi. Jednakże ojcowie także mogą się o opiekę nad dzieckiem, wówczas matki będą jedynie od czasu do czasu wizytowały swoje dzieci, a cały obowiązek wychowawczo-opiekuńczy będzie obowiązkiem ojca. Zobacz również:

Małżonkowie w czasie sprawy mogą wnosić o przyznanie wyłącznej winy współmałżonkowi, jednakże nie muszą o to wnioskować, pomijając ten element w pozwie rozwodowym, prosząc sąd żeby rozwiązał stan małżeński bez orzekania o winie któregokolwiek ze współmałżonków. Jednak należy o tym pamiętać, że niniejsze orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków jest ważne, gdyż ułatwia dochodzenie alimentów od współmałżonka. Starając się o alimenty należy spełnić wymóg gospodarczy, czyli ostawać w niedostatku. W przypadku powtórnego zawarcia małżeństwa kończy się obowiązek alimentacji.

Warto skłaniać się z prośbą o pomoc do zawodowców, takich jak: adwokat alimenty Warszawa adwokat wrocław czy radca prawny. Oni rzetelnie zajmą się prowadzeniem sprawy i udzielą sprawdzone porady prawne. Jeżeli czytelnik owego tekstu zamieszkuje Szczecin, to także nie powinien mieć kłopotu z odnalezieniem porządnego pełnomocnika.

Dlaczego warto sięgnąć po rzetelną pomoc? Dlatego, ponieważ sprawa rozwodowa jest mocno trudnym postępowaniem, przede wszystkim jeśli nie ma ugodowości między małżonkami. Może się bowiem zrządzić, że jedna ze stron nie będzie wyrażała zgody na rozwód. Wówczas jeżeli samodzielnie składało się pozew, to sąd może stwierdzić, że to rozkład pożycia jest naszą winą i wtedy nie stwierdzi rozwodu.