• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jak robić wyburzanie budynków na własnej działce budowlanej, by nie mieć problemów z prawem?

Wielokrotnie się zdarza, że na działce stoją zniszczone a nierozebrane budynki. Zazwyczaj nie oddziałują one na cenę działki, wobec tego nie tworzą kłopotu dla nabywcy działki. Ale wraz z upływem czasu zniszczone budynki mogą przynieść niemało problemów, przez co pierwotne korzyści z pewnością ulegną zredukowaniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że zniszczone zabudowania nie zostaną włączone do nowego obiektu, przez to wymagają wyburzenia. Prawo budowlane jasno precyzuje, kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na rozbiórkę a w jakich sytuacjach zachodzą pewne odstępstwa. burzenie budynków budynków nie może wobec tego zostać dokonane bez zezwolenia (cenne informacje o wyburzaniu). Wniosek należy złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. W dokumentach należy podać adres danej nieruchomości, która ma być wyburzona, numer ewidencyjny działki budowlanej oraz dokładnie opisać zamierzenie budowlane, czyli zaznaczyć, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Dokument winien zostać osobiście podpisany i zaopatrzony w konkretną datę jak również terytorium, w którym został sporządzony. Trzeba też załączyć do tego wniosku zgodę właściciela obiektu na wyburzenie, opis prac (zobacz umowa o zakazie konkurencji) związanych z rozbiórką. Należy poza tym zapewnić, że zostanie zapewnione bezpieczeństwo dla ekipy i mienia. Konieczny jest ponadto wyrys usytuowania budynku na działce budowlanej. Wymienione dokumenty mogą być niewystarczające w przypadku skomplikowanych prac wyburzeniowych. Wówczas potrzebny stanie się też konkretny projekt architektoniczny prac wyburzeniowych. Gdy obiekt usytuowany jest na terenach szczególnych, np.: górniczych, konieczne mogą się okazać uzgodnienia, konsultacje oraz pisemne opinie innych organów.

Burzenie budynków wymaga wynajęcia kierownika, który będzie nadzorował proces prac. W pojęciu prawa takim kierownikiem jest w stanie zostać osoba posiadające odpowiednie umiejętności jak też uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego tego typu kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki jak też zabezpieczenie miejsca jak też troska o właściwy przebieg prac rozbiórkowych. Po otrzymaniu ważnych pozwoleń należy przystąpić do wyburzania, które z pewnością nie jest prostą czynnością. Opłaci się zatem zlecać rozbiórki specjalistycznym firmom.