• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Rodzaj działalności szkoły żydowskiej, dialogu kultur

Najważniejszym założeniem, jakie przyświeca działalności szkoły żydowskiej jest propagowanie wśród uczniów tolerancyjnego stosunku do wszystkich kultur świata oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej. Jest to bardzo ważna i potrzebna działalność, zwłaszcza w Polsce, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Funkcjonowanie tego typu szkół zwykle poparte jest zapleczem szerszym, na przykład działalnością całej fundacji na rzecz równości kulturowej. W szkołach żydowskich mamy również możliwość kształcić dzieci na zajęciach dodatkowych, poza szerzeniem tolerancji oferta tych placówek zapewnia dodatkowo wiele atrakcji. Szkoły tego rodzaju realizują podstawę programową ustaloną przed Ministerstwo Edukacji, jednak często rżwnież wzbogacają program właśnie o dodatkowe zajęcia.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Ponadto zwykle program nauczania jest realizowany na podstawie oryginalnych metod, które opracowują poszczególni nauczyciele. Szkoła żydowska kształci w uczniach większy szacunek dla wszystkich symboli religijnych. Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Za najlepszą drogę do sukcesu i wolności uważa współpracę między ludźmi i od początku stara się dzieciom stworzyć możliwość takiej współpracy. Niezwykle istotne jest, aby dzieci, które uczęszczają do tego typu szkoły uczyły się historii żydowskiej oraz poznawały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. Poza podstawowymi zajęciami szkolnymi dzieci mają dostęp do dodatkowych zajęć pozaszkolnych, które umożliwiają im rozwijanie swoich zainteresowań. Źródło: szkoła dialogu Etz

Ponadto dzieci mają możliwość uczenia się języka hebrajskiego. Lekcje odbywają się najczęściej w kilkuosobowych klasach, aby umożliwić dzieciom bezstresową i skuteczną edukację. W ofercie edukacyjnej szkoły żydowskiej możemy znaleźć też zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Kolejnym atutem uczęszczania do tego typu szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz spotkania z psychologiem oraz pedagogiem, które zwykle odbywają się osobiście z każdym uczniem raz w miesiącu lub nawet raz w tygodniu.