Wspomagający belfer i pomoce edukacyjne - wszystko, czego wymaga opóźnione dziecko.

W dzisiejszych szkołach coraz więcej jest jednostek ze wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi. Spora część z nich jest niesprawna ruchowo, niekiedy także w lekkim stopniu psychicznie.


Jak pracuje się z tego rodzaju uczniami?


zainteresowania
Autor: BRITOP Lighting
Źródło: BRITOP Lighting
Wszystko zależy od tego, o jakiego typu szkole rozmawiamy i jak duży jest stopień niepełnosprawności dziecka. Inaczej działają szkoły specjalne, inaczej szkoły integracyjne bądź z klasami integracyjnymi. Jeśli w klasie jest 1 bądź dwoje dzieci niepełnosprawnych, zazwyczaj szkoła (jeszcze więcej) zatrudnia tak zwanego nauczyciela wspierającego - sklep Oliwka. Jego zadaniem jest patronat nad tymi określonymi uczniami, oddawanie im uwagi w trakcie lekcji i przerw międzylekcyjnych. Taki nauczyciel, użytkując między innymi pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, wspomaga postęp malucha i jego kształcenie. Ponieważ jego czas jest zaprojektowany dla znacznie mniejszej ilości uczniów, może bez problemu zająć się ich poszczególnymi potrzebami - pomoce logopedyczne dla dzieci.


tłumacz przysięgły
Autor: Karl Horton
Źródło: http://www.flickr.com


pomoce dla dzieci niepełnosprawnych
Autor: Farrell Small
Źródło: http://www.flickr.com


Nie tylko zatrudnienie nauczyciela wspierającego jest wyjściem do dzieciaków o specjalnych potrzebach. Planowane są dla nich również dodatkowe zajęcia - przedmiotowe, czyli wyrównawcze, lecz także lekcje z pedagogami, np. neurologopedą. Użytkuje się na nich obfITy kalejdoskop pomocy dydaktycznych, na przykład pomoce logopedyczne dla dzieci, jak specjalne maty, puzzle itp.


Dzięki temu czas zgoniony na terapii łączy się dzieciom bardziej z przyjemnością niż z mozolnym pokonywaniem swych ograniczeń. Dlatego też zapisując dziecko o indywidualnych potrzebach do pierwszej klasy, warto zwrócić uwagę na skład, który będzie z nim pracował dla wyrównania braków rozwojowych.