• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jakie wykształcenie musi zdobyć profesjonalny opiekun osób starszych?

Profesja opiekuna osób starszych w praktyce jest bardzo angażująca i odpowiedzialna. Osoba opiekująca się ludźmi w podeszłym wieku ma za zadanie dbać nie tylko o stan ich zdrowia, lecz także pomagać im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów może być różny. Wszystko zależy przede wszystkim od stanu zdrowia oraz kondycji ludzi starszych, a także miejsca zatrudnienia.

Opiekuna osoby starszej z dyplomem w głównym stopniu pomaga podopiecznemu utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przyjmować codzienne posiłki czy dawkować leki. W przypadku ludzi chorych czy niepełnosprawnych niejednokrotnie niezbędne jest również wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków czy regularna rehabilitacja. Bardzo ważne jest także, żeby opiekun kontrolował stan zdrowia podopiecznego. Do jego zadań należy w szczególności codzienna kontrola stanu zdrowia osoby starszej.

Zadaniem opiekuna jest nierzadko również pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu czy w wykonywaniu typowych zajęć domowych, takich jak na przykład gotowanie lub wykonywanie zakupów. Może także zajmować się on załatwianiem wszelkich spraw poza domem, np. zakupem lekarstw lub opłacaniem rachunków. Wielokrotnie opiekun planuje również czas wolny osobie starszej. Bardzo ważne jest, aby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w usamodzielnieniu się.

W zawodzie opiekuna najistotniejsza jest jednak przede wszystkim empatia i odpowiednie podejście do drugiego człowieka. Nie mniej jednak, należy zadbać także o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

właściwą edukację. Jeżeli pragniesz być zawodowym opiekunem osób starszych, masz okazję wybrać szkoły policealne we Wrocławiu, które gwarantują edukację w tym kierunku. Dzięki właściwej szkole policealnej albo też kursom specjalistycznym masz możliwość zyskać konieczną wiedzę dotyczącą podstawowej opieki medycznej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby planujące pracować w zawodzie opiekuna osób starszych mają szansę zyskać zatrudnienie w bardzo wielu placówkach. W głównej mierze są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być również zatrudniane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących. Niezwykle wielu opiekunów medycznych szuka przy tym swojej pracy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami.