• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jaką szkołę ma obrać gimnazjalista w celu dalszej edukacji po zakończeniu nauki w gimnazjum.

Kiedy nastolatek zakańcza kolejny cykl nauki jakim jest zakończenie gimnazjum, stoi przed dzieckiem ważny wybór. Do tej pory edukacja przebiegała niezależnie od ucznia. Uczęszczało się do przedszkola lub do „zerówki”, szkoły podstawowej a później do gimnazjum. Wszystkie te cykle są obowiązkowe i trzeba kolejno do nich chodzić.

nauka

Autor: brewbooks
Źródło: http://www.flickr.com

Teraz, gdy dziecko kończy trzecią klasę gimnazjum ma wreszcie tę możność żeby dokonać wyboru, który pewnie wpłynie na jego przyszłość. By obrać odpowiednią szkołę np. liceum wrocław, przede wszystkim trzeba poznać siebie. Konieczne jest przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące swojej osoby. Jaki jesteś, co lubisz robić, w czym jesteś akuratny? Czym się interesujesz, jakie masz zainteresowania, jakie przedmioty dają Ci przyjemność? Można samodzielnie korzystać z testów osobowości które są dostępne w wielu czasopismach młodzieżowych i na różnych stronach internetowych. Możemy zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – psychologa, pedagoga lub radcy zawodowego.

Kolejnie należałoby poukładać informację na temat nauczania ponadgimnazjalnego. Można wybrać trzy warianty szkół. W zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa 2 lub 3 lata w zależności od profesji jakiej pragniesz się wyuczyć. Obok podstawowych przedmiotów szkolnych nauczasz się zagadnień praktycznych i masz przygotowanie zawodowe, czyli tzw. „praktyki” od razu w zakładach pracy

uczeń

Autor: www.audio-luci-store.it
Źródło: http://www.flickr.com

lub stosownie przystosowanych warsztatach szkolnych. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej zakończona jest egzaminem zawodowym (z teorii i z praktyki). Pomyślnie zaliczony egzamin pozwala używać tytuł „czeladnik” a także umożliwiają podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Można prowadzić naukę w zaocznej szkole średniej dla osób dorosłych i zdobyć maturę.

W technikum edukacja trwa 4 lata i zakończona jest maturą i egzaminem zawodowym. Zdobywamy tu wiedzę podstawową i umiejętności zawodowe przystosowujące do pracy w wybranym kierunku. Pozytywnie zdane testy i matura uprawniają do używania tytułu „technik” oraz umożliwiają podjęcia pracy w wyuczonym kierunku. Można kontynuować edukację na obranym kierunku studiów nie koniecznie powiązanych z zawodem, którego wyuczyłeś się w technikum.

W liceum ogólnokształcącym np. gdy wpiszemy w internet hasło liceum wrocław, lub rekrutacja do liceum we Wrocławiu dowiemy się, iż edukacja to 3 lata i kończy się maturą. Zdobywamy tu wiedzę podstawową z głównych przedmiotów i przygotowujemy się do studiowania.