• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jak wygląda kwestia ryzyka w firmie? Jakiego typu regulacje są istotne?

Ocena zagrożenia zawodowego powinna stanowić podstawę profilaktyczną ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwie. Od rzetelności tego typu oceny jest zależna skuteczność obowiązującej w miejscu pracy polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez to można mówić o właściwym zarządzaniu bhp.

Parafrazując artykuł 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca powinien oceniać oraz zaraportować zagrożenia związane z wykonywaną pracą, jak również informować pracowników o ryzyku zawodowym jak i zasadach chroniących przed niebezpieczeństwem. Kolejne zasady mówią o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie oznaczają, iż każdy pracodawca powinien dokumentować ryzyko związane z danym zawodem, które występuje podczas określonych prac, jak również używania niezbędnych środków profilaktycznych, jakie mogą zniwelować zagrożenie. Przepisy tego rodzaju nakładają również na przedsiębiorcę nakaz zagwarantowania organizacji pracy jak i stanowisk pracy w sposób, jaki zabezpieczy pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi, a także działaniem czynników zagrażających zdrowiu.

praca

Autor: AlphaLab Startup Accelerator
Źródło: http://www.flickr.com

Wielu pracodawców nie wie tak właściwie o co chodzi w tym pojęciu, przydatne w związku z tym mogą się okazać dla nich różne kursy, jak ocena ryzyka zawodowego szkolenie.

Nie zwlekaj oraz zobacz umieszczone tu uwagi o nas (http://www.andragog.edu.pl/index.php/kierunki-studiow/9-kierunki/108-biologia). To z pewnością są godne Twojej uwagi dane – po prostu kliknij ten link.

Czym tak właściwie jest takie ryzyko? Zgodnie z zasadą w kwestii ogólnych przepisów bhp, ryzyko zawodowe to możliwość wystąpienia niechcianych zdarzeń posiadających związek ze świadczoną pracą, zwłaszcza wystąpienia u pracowników negatywnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na zagrożenia zawodowe, mogące pojawić się w miejscu pracy lub ze względu na sposób wykonywania pracy. W przypadku przedsiębiorstw, które zatrudniają do dziesięciu osób, w których właściciel firmy sam wykonuje zadania służby bhp, przez co jest dobrze zorientowany w rodzaju oraz technologii danego stanowiska pracy, sam jest w stanie dokonać takiej oceny. W związku z tym okaże się pomocne dla niego ocena ryzyka zawodowego szkolenie.

W mniejszych firmach ocenienie ryzyka jest w stanie wykonać pracownik służby bhp, albo inny pracownik, jakiemu pracodawca powierzył wykonywanie zadań w zakresie bhp. Dokonanie takiej oceny może również zlecić ekspertom spoza zakładu, lecz zawsze odpowiedzialność za prawidłowe ocenienia ryzyka spoczywa na pracodawcy.