• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jak wybrać innego dostawcę gazu, aby znacznie zmniejszyć opłaty za gaz?

Polski rynek gazu ziemnego został uwolniony. Tym sposobem polski rynek stał się bardziej otwarty i co najważniejsze konkurencyjny.
Ilość przedsiębiorstw oferujących taką sprzedaż z każdym miesiącem rośnie.

Certyfikat energetyczny

Autor: Inplus PR
Aby znacznie zredukować rachunki za gaz ziemny należy wybrać najkorzystniejsze grupy taryfowe gazu jakie mają w sprzedaży dostawcy gazu w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami analityków, Wybór innego dostawcy może się przyczynić do zmniejszenia opłat za gaz ziemny. To dobra wiadomość dla ludzi, ogrzewających swój dom jednorodzinny gazem. Dokonując zmiany, wpierw trzeba zawrzeć umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą. Następnie koniecznie trzeba rozwiązać obowiązującą umowę sprzedaży gazu. Należy aczkolwiek pamiętać o ustosunkowaniu się do okresu wypowiedzenia umowy. W przeciwnym wypadku mogą być naliczone dodatkowe opłaty za natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży. Tuż po zawarciu umowy sprzedaży z nowym dystrybutorem gazu ziemnego niezbędne jest zgłoszenie tego Polskiej Spółce Gazowniczej. To ona bowiem zarządza różnymi sieciami w Polsce. W czasie podpisywania umowy trzeba wybrać grupy taryfowe gazu jak również podać swe zapotrzebowanie na przesyłaną ilość błękitnego paliwa. Zmiana dostawcy gazu w Polsce nie powinien powodować jakichkolwiek zakłóceń w ciągłości dostaw paliw gazowych. Tak więc jest niedopuszczalna sytuacja, gdzie po rozwiązaniu umowy przez przykładowo miesiąc czasu żaden Dostawca nie przesyła gazu. Najczęściej to nowa firma bierze na siebie wszelkie formalności. A zatem wysyła wypowiedzenie obowiązującej umowy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elementy-jakie-powinna-zawierac-lista-plac), sporządza zawiadomienie o zmianie sprzedawcy gazu jak również przesyła je do dotychczasowego operatora.

Poszukujesz ciekawych informacji na omawiany temat? Na pewno pod tym hiperłączem (https://www.saleweselne.com/zelechow/) odnajdziesz takie materiały, które będą dla Ciebie pasjonujące.

Zawsze przed dokonaniem zmiany dostawcy gazu koniecznie trzeba dokładnie przeczytać umowę sprzedaży z dotychczasowym operatorem. Należy się zapoznać z terminami wejścia w życie umowy z nowym dostawcą oraz zakończenia dotychczasowej. Niedopilnowanie tych spraw może przyczynić się do powielenia umów sprzedaży gazu.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wysokość kary za rozwiązanie obowiązującej umowy sprzedaży jak również koszt ostatecznego wezwania do zapłaty, w razie przekroczenia terminu opłacenia opłat za gaz.
Jeszcze przed zmianą sprzedawcy gazu koniecznie trzeba prześwietlić daną firmę sprzedającą gaz ziemny i się przyjrzeć wszystkim ofertom sprzedaży.