Zadaniem firmy jest tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze

Mówi o tym ustawa, która zarządza staranne przedstawienie sytuacji finansowej oraz wykazanie kompletnych zobowiązań, do jakich należą rezerwy emerytalne oraz na świadczenia pracownicze. Co należy o nich wiedzieć?