• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jakie mogą być możliwości po ukończeniu nauki w liceum, jaką ofertę mogą mieć dla absolwentów szkoły policealne

Liceum czy technikum będzie kończyć jakiś etap uczenia się, po którym młodzi ludzie decydują, co chcą dalej robić w życiu. Część z nich wybierze się na wyższe studia, inni zaczną zawodową pracę i skończą z nauką. Jednak często okazuje się, że ktoś nie wybiera się na studia, ale jednak zdecyduje się nauczyć nowego zawodu lub rozszerzyć swoje kompetencje.

nauka dorosłych

Autor: Col Ford and Natasha de Vere
Źródło: http://www.flickr.com
Dla właśnie takich osób propozycję każdej jesieni przygotowują szkoły policealne Wrocław – kursy dla dorosłych. Ich głównym celem jest zawsze odpowiednie przygotowanie uczniów do tego, żeby wykonywali określony zawód. Nauka (certyfikacja DiSC) trwa najczęściej dwa lata, podczas których uczący się dokładnie poznają całą teorię z danego zagadnienia, a oprócz tego mają szereg zajęć praktycznych, dzięki którym zyskają umiejętności konieczne w przyszłej pracy. Każdy taki kurs powinien się zakończyć specjalnym egzaminem, po którego zdaniu absolwent otrzyma odpowiedni dyplom upoważniający do pracy (Jesteś zainteresowany rozwojową pracą? Rzuć okiem na oferty – oferty pracy poznań) w danym zawodzie. Dzięki takim szkołom policealnym spora ilość młodych osób ma szansę na zdobycie interesującej, dobrze płatnej pracy.

Autor: iStockphoto.com

Jednym z chętniej wybieranych kursów w szkołach policealnych jest medyczny opiekun. Przeważnie kurs w tym zawodzie trwa dwa semestry i kończy go egzamin państwowy, który daje upoważnienie do pracy w zawodzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W zakresie kursu jest medyczna opieka osób chorych i starszych, ale dodatkowo język migowy i jakiś wybrany język obcy.

Zajęcia praktyczne odbywają się przeważnie w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, podczas nich uczniowie uczą się pomagać chorym w podstawowych czynnościach życiowych i zapoznają się z metodami i technikami radzenia sobie w często spotykanych sytuacjach. Opieka medyczna często wiąże się z pomocą osobom starszym, tak więc po przebytym szkoleniu opiekun osoby starszej Wrocław również powinien sobie dać radę z pracą przy osobie w podeszłym wieku. Ludzie mający taki zawód mogą pracować w zakładach opiekuńczych oraz szpitalach, wiele z nich decyduje się również na samodzielne opiekowanie się nad pacjentami w ich mieszkaniach.