• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Jakie mogą być możliwości po ukończeniu nauki w liceum, jaką ofertę mogą mieć dla absolwentów szkoły policealne

Liceum czy technikum będzie kończyć jakiś etap uczenia się, po którym młodzi ludzie decydują, co chcą dalej robić w życiu. Część z nich wybierze się na wyższe studia, inni zaczną zawodową pracę i skończą z nauką. Jednak często okazuje się, że ktoś nie wybiera się na studia, ale jednak zdecyduje się nauczyć nowego zawodu lub rozszerzyć swoje kompetencje.

nauka dorosłych

Autor: Col Ford and Natasha de Vere
Źródło: http://www.flickr.com
Dla właśnie takich osób propozycję każdej jesieni przygotowują szkoły policealne Wrocław – kursy dla dorosłych. Ich głównym celem jest zawsze odpowiednie przygotowanie uczniów do tego, żeby wykonywali określony zawód. Nauka trwa najczęściej dwa lata, podczas których uczący się dokładnie poznają całą teorię z danego zagadnienia, a oprócz tego mają szereg zajęć praktycznych, dzięki którym zyskają umiejętności konieczne w przyszłej pracy. Każdy taki kurs powinien się zakończyć specjalnym egzaminem, po którego zdaniu absolwent otrzyma odpowiedni dyplom upoważniający do pracy w danym zawodzie. Dzięki takim szkołom policealnym spora ilość młodych osób ma szansę na zdobycie interesującej, dobrze płatnej pracy.

Autor: iStockphoto.com

Jednym z chętniej wybieranych kursów w szkołach policealnych jest medyczny opiekun. Przeważnie kurs w tym zawodzie trwa dwa semestry i kończy go egzamin państwowy, który daje upoważnienie do pracy w zawodzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W zakresie kursu jest medyczna opieka osób chorych i starszych, ale dodatkowo język migowy i jakiś wybrany język obcy.

Zajęcia praktyczne odbywają się przeważnie w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, podczas nich uczniowie uczą się pomagać chorym w podstawowych czynnościach życiowych i zapoznają się z metodami i technikami radzenia sobie w często spotykanych sytuacjach. Opieka medyczna często wiąże się z pomocą osobom starszym, tak więc po przebytym szkoleniu opiekun osoby starszej Wrocław również powinien sobie dać radę z pracą przy osobie w podeszłym wieku. Ludzie mający taki zawód mogą pracować w zakładach opiekuńczych oraz szpitalach, wiele z nich decyduje się również na samodzielne opiekowanie się nad pacjentami w ich mieszkaniach.