• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Doradztwo

Zachowanie wg rozporządzeń i reguł bezpieczeństwa i higieny pracy jest istotne

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina obszerna i wielopłaszczyznowa. Jest to to zbiór regulacji, strategii, oraz środków organizacyjnych, technicznych i badawczych posiadających na celu pewne świadczenie pracy w higienicznych warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie pogwałcić regulacji i reguł bhp, gdyż może to wywołać ujemne następstwa dla zdrowia, życia i własności, a również owocuje odpowiedzialnością prawną, sankcjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W myśl rozporządzeń, na pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczania życia i zdrowia własnych pracowników. Wykonywać to powinien przy właściwym wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym funkcjonalności, socjologii, psychologii i medycyny pracy.