• ul. Kłosowa, 63-410 Ostrów Wielkopolski

archiwum

Archiwizacja dokumentów w firmie, w jaki sposób prawidłowo przygotować najlepsze miejsce do tego.

Każda firma generuje podczas swojej działalności wiele dokumentów. Sporą ich część trzeba przechowywać w formie papierowej, a zgodnie z przepisami czas ten musi wynosić nawet parę lat. Dlatego też w każdej firmie powinno znajdować się pomieszczenie, w którym będzie się przechowywać dokumentację, lecz także najróżniejsze instrukcje obsługi, karty gwarancyjne i inne podobne papiery.

Prowadzenie każdej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami

Niektóre jak stanowią przepisy mogą być rozciągnięte w czasie niekiedy na kilkadziesiąt lat, o czym niejeden przedsiębiorca nawet nie ma świadomości. Tymczasem przepisy prawa dokładnie precyzują, przez jaki czas i w jakiej formie trzeba przechowywać poszczególne rodzaje dokumentów, a niestosowanie się może się zakończyć dla przedsiębiorcy przykrymi konsekwencjami. W przypadku akt pracowniczych czas ten wynosi kilka dekad, i jest to niezbędne do tego, żeby pracownicy mogli w przyszłości uzyskać informacje niezbędne do wyliczenia emerytury. Wielu przedsiębiorców trzyma wszystkie dokumenty w lokalu firmowym.